סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > חיפוש לימודים גבוהים > מכללה ירושלים

מכללה ירושלים

הטוהר שבתואר

קטגוריה: מכללות דתיות לחינוך (B.Ed)
מיקום: ירושלים, בית וגן
אופי המוסד: דתי תורני
קהל יעד: מסלולים נפרדים לנשים ולגברים
אזור: ירושלים
נוסד: תשכ"ה
מסלולים ותוכניות:
חינוך והוראה
תואר ראשון
העשרה והשתלמויות
טיפול ותרפיה
פסיכומטרי ומכינות
כולל מלגות    כולל מעונות
חינוך והוראה
תואר ראשון

תואר ראשון בחינוך B.Ed לנשים

הנדסת תוכנה/ מחשבים

מתמטיקה

מדעי הטבע

העשרה והשתלמויות

ציור / פיסול / רישום

עיצוב גרפי / גרפיקה ממוחשבת

טיפול ותרפיה

טיפול באמנויות

טיפול בתנועה

פסיכודרמה / דרמה תרפיה

ביבליותרפיה

פסיכומטרי ומכינות

קורס פסיכומטרי לנשים בלבד

מכינה קדם אקדמית לנשים

מכללה ירושלים לבנות
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל כתב באגרת ק"ע:
"כי מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר".

זאת המטרה ששמה לעצמה המכללה כשהוקמה לפני 43 שנה:
לבנות דגם מתוקן של מורה בישראל שיראתה קודמת לחכמתה ע"פ הכתוב במשלי "ראשית חכמה - יראת ה'" ובמקביל קיבלה הכשרה מקצועית ברמה אקדמית גבוהה.
כשהמועמדת להוראה תעצב את אישיותה מתוך דעת רחבה של תורה ומתוך קשר עמוק לנותן התורה יש סיכוי שתוכל להעמיד דורות ישרים ומבורכים של תלמידות הצועדות בדרך ישראל סבא ונושאות בראש מורם בדגל התורה, המצוות והמידות הטובות.
מסלולים נוספים
אמנות אמונית - התכנית מבקשת לטפח יותרות דתיות השואפות להתפתח מתוך עולם של קדושה ולהתגדל באמונה, מוסר ומידות. הלימודים משולבים בלימודי קודש והדגש הינו על צמיחה, גילוי והתמודדות היוצר הדתי.

תכנית איל"ה- פרויקט מצוינות

מעשה חושב - המרכז לטיפוח הלמידה והחשיבה
לימודי המשך לגברים
במסלולים:
חינוך מיוחד
יהדות
יעוץ בחינוך
חינוך מיוחד - הסבה והשלמה לתואר
הוראה מתקנת
תרפיה ביצירה והבעה (שילוב אמנויות)
מגמות היסוד של המכללה וה"אני מאמין " שלה
המרכיב התורני

המכללה היא בראש ובראשונה מוסד תורני, כלומר מוסד הרואה את הצידוק לעצם קיומו בחינוך בנות ישראל לחיי תורה ומצוות מלאים ושלמים.
יש לחתור למטרה זאת בעיקר על ידי לימוד תורה ועל ידי יצירת אווירה של חיי תורה, כאשר הלימוד מחד גיסא והאווירה מאידך גיסא חוברים יחד לעצב את דמותה של התלמידה.
בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל קם מוסד אקדמי, שהנחת היסוד שלו היא אמונה בתורה מן השמיים ואמונת חכמים, וכן שמירת מצוות, קלה כחמורה.

המרכיב האקדמי

בשנת ה'תשל"ז הכירה המועצה להשכלה גבוהה במכללה, כמכללה אקדמית לחינוך - הראשונה במדינת ישראל. מאז מעניקה המכללה תואר ראשון לבוגרותיה.
הלימודים בדיסציפלינות השונות במכללה הם ברמה אקדמית מובהקת. בוגרות המכללה מקבלות הכרה מלאה על לימודיהן האקדמיים, הן באוניברסיטאות בארץ והן באוניברסיטאות בחוץ לארץ, ובכך נפתחת לפניהן הדרך אל התואר השני בכל דיסציפילינה שבה התמחו במכללה.

המרכיב הפדגוגי - הכשרת מורים

המגמה המרכזית במכללה היא להכשיר מורות ברמה אקדמית מהגיל הרך, ועד לבית הספר התיכון.
אנו סבורים, כי ההבדל בין ההוראה ברמות השונות של בית הספר מתבטא בעיקר בשאלות דידקטיות, מתודיות וחינוכיות.
המכללה רואה בהוראה ובחינוך לא רק משימה לאומית ממדרגה ראשונה - להעמיד לרשות בתי הספר מורות מקצועיות ברמה גבוהה - כי אם גם משימה תורנית שאין למעלה הימנה: לחנך דורות של בנות השומרות בקפידה תורה ומצוות, בבחינת "כה תאמר לבית יעקב" - אלו הנשים.
אנו מציינים בסיפוק כי אלפי בוגרות המכללה תרמו תרומה משמעותית ביותר לרשת החינוך הממלכתי-דתי ולרשת החינוך החרדי.
כמו-כן אנו רואים בסיפוק שמאות בוגרות המכללה המשיכו את לימ